Lấy giá trị từ select khi thay đổi giá trị - jquery - select

Bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy giá trị từ select2 được chọn bằng cách sử dụng jquery.

Mình có một ví dụ cụ thể cho bài viết này như sau. 

Các bạn chạy code trên trình duyệt và F12 lên để xem kết quả nhé

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan