[Seri] - Website đồng hồ - Cài đặt jenssegers/agent

Mình sử dụng jenssegers/agent để detect màn hình hiện tại là desktop hay mobile để mình show sản phẩm ở dạng slide sao cho phù hợp

Link github https://github.com/jenssegers/agent

Mục Lục

  1. Cài đặt
  2. Video

Cài đặt

composer require jenssegers/agent

Add the service provider in config/app.php:

Jenssegers\Agent\AgentServiceProvider::class,

And add the Agent alias to config/app.php:

'Agent' => Jenssegers\Agent\Facades\Agent::class,

Bạn nào không hiểu hãy để lại comment để mình có thể trợ giúp nếu có thể nhé

Video

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan