Tổng hợp các package cần thiết trong laravel

Tổng hợp tất cả các package cần thiết trong các project mà mình thấy cần thiết, thiết thực, hữu ích nhất phục vụ cho dự án.

Laravel Debugbar

  • Khi cài hay làm bất kỳ dự án nào thì package đầu tiên mình cài đó chính là laravel debugbar. Nó không chỉ giúp chúng ta debug lỗi rất nhanh mà còn giúp chúng ta tối ưu được tốc độ, biết được thời gian xử lý query nhanh hay chập. 
  • Mặt khác laravel debugbar còn giúp cho mình biết được page hiện tại mình đang được gọi từ route nào, use view nào và có bao nhiêu câu truy vấn .... 

tong-hop-cac-package-can-thiet-trong-laravel

Các view hoạc layout được sử dụng trong page 

tong-hop-cac-package-can-thiet-trong-laravel-2

Tổng hợp các câu query trong page hiện tại

 

Spatie

Entrust

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan