Combo Seri xây dựng phần mềm và Website bán khoá học

Combo 2 seri xây dựng phần mềm bán hàng và website bán khoá học. Giá ưu đãi cho các bạn học xong trước tết để có được nền tảng vững chắc chuẩn bị cho năm 2021

Seri xây dựng website bán khoá học

 1. Giúp bạn hiểu sâu hơn về css, scss 
 2. Laravel mix 
 3. Phân chia bố cục trong 1 project ntn

Hiện tại seri đang được quay với hơn 230 video và vẫn đang tiếp tục ra

Seri xây dựng phần mềm bán hàng laravel

 1. Bài 1. Cài đặt project
 2. Bài 2. Tạo các controller mẫu và một số thư mục 
 3. Bài 3. Tạo mẫu cơ sở dữ liệu và model
 4. Bài 4. Faker Category && Product
 5. Bài 5. Show Category && Product
 6. Bài 6: Cài đặt webpack - Show sản phẩm và danh mục bằng ajax
 7. Bài 7 Xử lý giỏ hàng show giỏ hàng
 8. Bài 8: Tăng giảm số lượng giỏ hàng - Search sản phẩm
 9. Bài 9: Tạo Modal thêm mới khách hàng 
 10. Bài 10: Tạo Controller xử lý sự kiện click lưu Khách hàng ajax
 11. Bài 11: Xử lý validate và lưu thông tin khách hàng
 12. Bài 12: Huỷ đơn hàng, xử lý đơn hàng
 13. Bài 13: Lưu đơn hàng - Tích hợp thông báo
 14.  Bài 14: Search khách hàng
 15. Bài 15: Ghép giao diện admin
 16. Bài 16: Show user và đơn hàng trong admin
 17. Bài 17:  Đăng nhập admin
 18. Bài 18 Check login admin
 19. Bài 19. Cấu hình gửi email
 20. Bài 20:  Gửi email khi có đơn hàng
 21. Bài 21:  Khởi tạo lại input search khách hàng js
 22. [Seri xây dựng phần mềm] Bài 22: Render lại view home

 

Hai seri này đều vẫn đang ra video đều và full video hướng dẫn nhé mn

Giá combo 2 seri này là 2.000.000 VNĐ. Nhanh tay liên hệ admin 

Link Admin liên hệ mua combo tại đây

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan