GIao diện website bán hàng ( seri xây dựng website bán hàng laravel 5x)

Chia sẻ giao diện website bán hàng laravel trong seri xây dựng website bán hàng bằng laravel. Đồ án tốt nghiệp

Trong seri xây dựng website bán hàng bằng laravel  thì mình có sử dụng một giao diện có sẵn.

Link download  https://drive.google.com/file/d/1096gy-cpKfjlvHCRTYVj_3r4JBp8J_o6/view?fbclid=IwAR2DhzUArxyw6uDBQHKYZdLUEBG0yIhWjKr-oTzuuamuf1KnHDs2Z-PyTY8

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan