[Đồ án] - Xây dựng website thời trang bằng php, mysql ( laravel framework )

[Đồ án] - Xây dựng website thời trang bằng php, mysql ( laravel framework )

Ngoài tính những tính năng trên nếu các bạn có nhu cầu thay đổi hoạc làm thêm các tính năng khác cũng như thuê code, làm thuê đồ án thì có thể liên hệ với mình nhé.

Nội dung mô tả đồ án

Danh sách hướng dẫn đồ án 

Run project 

Các bạn mở git bash như video lên và nhập lệnh

php artisan serve