[Đồ án] - Xây dựng website bán giày bằng php, mysql ( laravel framework )

Đồ án tốt nghiệp, website bán giày bằng laravel, Ở mức độ cơ bản thì đồ án này hoàn toàn lý tưởng, đáp ứng đủ các yêu cầu của một đồ án

Ngoài tính những tính năng trên nếu các bạn có nhu cầu thay đổi hoạc làm thêm các tính năng khác cũng như thuê code, làm thuê đồ án thì có thể liên hệ với mình nhé.

Nội dung mô tả đồ án

[Đồ án] - Xây dựng website bán giày bằng php, mysql ( laravel framework )

Video hướng dẫn run project đồ án