Tổng hợp tất cả các đồ án công nghệ thông tin đã làm sẵn theo yêu cầu của các khóa trước. Các tính năng và yêu cầu của các giáo viên cũng đã được tổng hợp và đưa vào mỗi đồ án sao cho phù hợp. Các đồ án có một số tính năng khác nhau tuỳ thuộc vào độ dễ, khó của đồ án

Các đồ án được code bằng ngôn ngữ php, có đồ án php thuần, có đồ án được code bằng laravel

=> Liên hệ với mình để được tư vấn đồ án tốt nghiệp CNTT [Link facebook admin]