[Thông báo] Chào mừng 5k thành viên, sale đồ án website bán phụ kiện laravel full báo cáo

Chuẩn bị chào đón 5k thành viên. Hôm nay mình sẽ sale đồ án "Website bán phụ kiện bằng laravel". Đồ án này sẽ có báo cáo free. Cài đặt support hướng dẫn ... Có thanh toán online

Đồ án : Website bán phụ kiện bằng laravel Đồ án website bán phụ kiện bằng laravel

Chào mừng 5k thành viên join grop. Nay mình sale đồ án website bán phụ kiện bằng laravel với các tính năng nổi bật như

 1. Comment
 2. Đánh giá
 3. Thanh toán Online 

.....

=>>> Quan trọng hơn là free báo cáo 

Giá  : 1.500.000  có fix 

Một số nội dung báo cáo 

2.1 Đặc tả yêu cầu

Website bán phụ kiện điện thoại có các chức năng sau:

 1. Backend

Quản trị hệ thống có quyền quản lý toàn bộ hoạt động của website quản lý và bán phụ kiện điện thoại:

 • Nhóm chức năng quản lý sản phẩm bao gồm: bao gồm quản lý danh mục sản phẩm, quản lý thông tin, quản lý đánh giá, quản lý bình luận, quản lý sản phẩm. Người dùng được thực hiện các hành động thêm, sửa, xóa các đối tượng quản lý, riêng quản lý sản phẩm có thêm chức năng tìm kiếm, xuất thông tin sản phẩm.
 • Nhóm chức năng quản lý bài viết gồm: quản lý danh mục bài viết, quản lý bài viết. Người dùng được phép thực hiện hoạt động thêm, sửa, xóa các đối tượng được quản lý.
 • Nhóm chức năng quản lý kho: quản lý nhập kho, quản lý xuất kho. Người dùng được phép thực hiện hoạt động xem các thông tin được quản lý.
 • Quản lý đơn hàng: Cho phép tìm kiếm, xuất thông tin, xem đơn hàng (trong đó được xóa sản phẩm trong đơn hàng), cập nhật trạng thái đơn hàng, xóa đơn hàng.
 • Nhóm chức năng quản lý hệ thống: quản lý slide, quản lý sự kiện, quản lý trang tĩnh. Người dùng được phép thực hiện hoạt động thêm, sửa, xóa slide, sự kiện, trang tĩnh.
 • Nhóm quản lý admin: quản lý admin, quyền và nhóm quyền. Cho phép thêm, sửa, xóa thông tin admin; tìm kiếm, thêm, sửa, xóa thông tin quyền và nhóm quyền
 • Nhóm chức năng quản lý đối tác: quản lý khách hàng, quản lý nhà cung cấp. Người dùng được phép thực hiện hoạt động thêm, sửa, xóa nhà cung cấp; xóa thông tin khách hàng, xem nợ cần thu của khách hàng và xác nhận thanh toán.
 1. Frontend

Frontend của website bán hàng điện tử thực hiện các chức năng:

 • Hiển thị các sản phẩm bán chạy, sản phẩm mới, sản phẩm nổi bật, sản phẩm vừa xem, điện tử, điện lạnh, tin tức.
 • Khách hàng có thể xem thông tin chi tiết của sản phẩm, gửi xuất kho, bình luận sản phẩm.
 • Cho phép khách hàng đặt mua sản phẩm.
 • Cho phép khách hàng đăng ký, đăng nhập hệ thống
 • Cho phép tìm kiếm các sản phẩm.
 • Cho phép quản lý tài khoản: xem tổng quan trang cá nhâ, cập nhật thông tin tài khoản, quản lý đơn hàng, xem sản phẩm yêu thích, sản phẩm đã xem, xem lịch sử login.
 • Cho phép gửi thông tin liên hệ.

2.2 Các yêu cầu phi chức năng

Bảng 2.1: Các yêu cầu phi chức năng

Mục

Tên yêu cầu

Mô tả yêu cầu

1

Giao diện

Giao diện hệ thống phải dễ sử dụng, trực quan, thân thiện với mọi người dùng.

2

Tốc độ xử lý

Hệ thống phải xử lý nhanh chóng và chính xác.

3

Bảo mật

Tính bảo mật và độ an toàn cao.

4

Tương thích

Tương thích với đa phần các trình duyệt web hiện tại.

2.3 Phân tích thiết kế hệ thống

Các tác nhân chính của hệ thống bao gồm:

Tác nhân Admin: thực hiện các chức năng như quản lý danh mục sản phẩm, quản lý thông tin, quản lý đánh giá, quản lý sản phẩm, quản lý bình luận, quản lý danh mục bài viết, quản lý bài viết, quản lý nhập kho, quản lý xuất kho, quản lý admin, quản lý khách hàng, quản lý nhà cung cấp, quản lý đơn hàng, quản lý slide, quản lý sự kiện, quản lý trang tĩnh, quản lý thống kê, quản lý quyền, quản lý nhóm quyền. Để thực hiện chức năng này admin phải đăng nhập.

Tác nhân khách hàng: có thể thực hiện các chức năng như tìm kiếm sản phẩm, xem thông tin chi tiết của sản phẩm, đặt hàng, xem giỏ hàng, đăng ký tài khoản mới, bình luận sản phẩm, đánh giá, đăng nhập hệ thống, gửi thông tin liên hệ, quản lý tài khoản.

2.4 Biểu đồ use case

2.4.1 Biểu đồ Use – case tổng quát

Hình 2.1: Biểu đồ Use case tổng quát

2.4.2 Use case đăng nhập

Hình 2.2: Biểu đồ Use case đăng nhập

Tác nhân: Admin, khách hàng

Mô tả: Use case cho admin, khách hàng đăng nhập vào hệ thống.

Điều kiện trước: admin, khách hàng chưa đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

 • Chọn chức năng đăng nhập.
 • Giao diện đăng nhập hiển thị.
 • Nhập email, mật khẩu vào giao diện đăng nhập.
 • Hệ thống kiểm tra email và mật khẩu nhập của admin, khách hàng. Nếu nhập sai email hoặc mật khẩu thì chuyển sang dòng sự kiện rẽ nhánh A1. Nếu nhập đúng thì hệ thống sẽ chuyển tới trang được phân quyền.

Use case kết thúc.

Dòng sự kiện rẽ nhánh:

 • Dòng rẽ nhánh A1: admin, khách hàng đăng nhập không thành công.
 • Hệ thống thông báo quá trình đăng nhập không thành công do sai email hoặc mật khẩu.
 • Chọn nhập lại hệ thống yêu cầu nhập lại email, mật khẩu.

Use case kết thúc.

Hậu điều kiện: admin, khách hàng đăng nhập thành công và có thể sử dụng các chức năng tương ứng.

2.4.3 Use case quản lý danh mục sản phẩm

Hình 2.3: Biểu đồ Use case quản lý danh mục  sản phẩm

Tác nhân: Admin

Mô tả: use case cho phép xem, thêm, sửa, xóa danh mục sản phẩm trong hệ thống.

Điều kiện trước: admin đã đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

Người sử dụng chọn kiểu tác động: thêm, sửa, xóa thông tin danh mục sản phẩm.

 • Thêm danh mục sản phẩm: chọn thêm danh mục sản phẩm, hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin danh mục sản phẩm, người sử dụng nhập thông tin danh mục sản phẩm, nếu thành công hệ thống đưa ra thông báo, nếu sai thực hiện dòng rẽ nhánh A1, lưu thông tin vào danh sách danh mục sản phẩm.
 • Sửa thông tin danh mục sản phẩm: hệ thống hiển thị danh sách danh mục sản phẩm, chọn danh mục sản phẩm cần sửa, nhập các thông tin cần thay đổi, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai thì thực hiện dòng rẽ nhánh A1, lưu thông tin danh sách danh mục sản phẩm.
 • Xóa thông tin danh mục sản phẩm: hệ thống hiển thị danh sách danh mục sản phẩm, chọn danh mục sản phẩm cần xóa, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai thì thực hiện dòng rẽ nhánh A1, lưu thông tin danh sách danh mục sản phẩm.

Use case kết thúc.

Dòng sự kiện rẽ nhánh A1: hệ thống thông báo việc nhập dữ liệu không hợp lệ, nhập lại thông tin, quay lại bước 1 của dòng sự kiện chính.

Hậu điều kiện: các thông tin về danh mục sản phẩm được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

2.4.4 Use case quản lý sản phẩm

Hình 2.4: Biểu đồ Use case quản lý sản phẩm

Tác nhân: Admin

Mô tả: use case cho phép xem, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xuất thông tin sản phẩm trong hệ thống.

Điều kiện trước: admin đã đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

Người sử dụng chọn kiểu tác động: thêm, sửa, xóa, tìm kiếm, xuất thông tin sản phẩm.

 • Thêm thông tin sản phẩm: chọn thêm sản phẩm, hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin sản phẩm, người sử dụng nhập thông tin sản phẩm như tên sản phẩm, hạn sản phẩm,… nếu thành công hệ thống đưa ra thông báo, nếu sai thực hiện dòng rẽ nhánh A1, lưu thông tin vào danh sách sản phẩm.
 • Sửa thông tin sản phẩm: hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, chọn sản phẩm cần sửa, nhập các thông tin cần thay đổi, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai thì thực hiện dòng rẽ nhánh A1, lưu thông tin danh sách sản phẩm.
 • Xóa thông tin sản phẩm: hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, chọn sản phẩm cần xóa, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai thì thực hiện dòng rẽ nhánh A1, lưu thông tin danh sách sản phẩm.
 • Tìm kiếm thông tin sản phẩm: người dùng nhập thông tin và click tìm kiếm, hệ thống hiển thị thông tin tìm kiếm được
 • Xuất thông tin: người dùng kích nút “Export” để xuất toàn bộ thông tin các sản phẩm hoặc các sản phẩm tìm kiếm được.

Use case kết thúc

Dòng sự kiện rẽ nhánh A1: hệ thống thông báo việc nhập dữ liệu không hợp lệ, nhập lại thông tin, quay lại bước 1 của dòng sự kiện chính.

Hậu điều kiện: các thông tin về sản phẩm được cập nhật trong cơ sở dữ liệu.

2.4.5 User case quản lý nhà cung cấp

Hình 2.5: Biểu đồ use case quản lý nhà cung cấp

Tác nhân: Admin

Mô tả: use case cho phép xem, thêm, sửa, xóa thông tin nhà cung cấp cho nhà cung cấp trong hệ thống.

Điều kiện trước: admin đã đăng nhập vào hệ thống.

Dòng sự kiện chính:

Người sử dụng chọn kiểu tác động: thêm, sửa, xóa thông tin nhà cung cấp.

 • Thêm thông tin nhà cung cấp: chọn thêm nhà cung cấp, hệ thống hiển thị giao diện nhập thông tin nhà cung cấp, người sử dụng nhập thông tin nhà cung cấp, nếu thành công hệ thống đưa ra thông báo, nếu sai thực hiện dòng rẽ nhánh A1, lưu thông tin vào danh sách nhà cung cấp.
 • Sửa thông tin nhà cung cấp: hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp cần sửa, nhập các thông tin cần thay đổi, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai thì thực hiện dòng rẽ nhánh A1, lưu thông tin danh sách nhà cung cấp.
 • Xóa thông tin nhà cung cấp: hệ thống hiển thị danh sách nhà cung cấp, chọn nhà cung cấp cần xóa, nếu việc thay đổi thông tin thành công hệ thống sẽ đưa ra thông báo, nếu sai thì thực hiện dòng rẽ nhánh A1, lưu thông tin danh sách nhà cung cấp.

Use case kết thúc

Dòng sự kiện rẽ nhánh A1: hệ thống thông báo việc nhập dữ liệu không hợp lệ, nhập lại thông tin, quay lại bước 1 của dòng sự kiện chính.

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan