Tạo ngắn dòng thành br trong jquery

Khi làm việc với dự án bạn sử dụng jquery để show dữ liệu thì vấn đề hiển thị dữ liệu sao cho đúng như định dạng là một điều cần thiết.

Nếu bạn đang sử dụng textarea và bạn muốn đột nhập vào br (\ n) để theo cách đó chúng tôi có thể cung cấp định dạng khi người dùng chèn, nhưng nếu bạn đang sử dụng php thì đã có 1 hám sẵn nl3br hỗ trợ.

Nhưng đối với jquery thì chưa có và mình đã tạo sẵn một function để hỗ trợ và giải quyết vấn đề đó. Bạn có thể xem ví dụ ở dưới.

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan