Cài đặt debug bar trong laravel

Vấn đề debug là một trong những vấn đề cần thiết khi bạn code một dự án to hay nhỏ. Debug sẽ giúp bạn show, hiển thị lỗi một cách tốt nhất giúp bạn giải quyết vấn đề đó

Laravel Debugbar là một package được xây dựng bởi Barry vd. Heuvel, cho phép bạn debug nhanh chóng và dễ dàng ngay trong khi đang bật cửa sổ duyệt web. Là một công cụ debug mạnh mẽ và dễ cài đặt, Debugbar package là một trong những package quan trọng dành cho Laravel.

Bước cài đặt cực kì đơn giản, bạn chỉ cần chờ đợi dưới 3 phút, và 2 trong số đó chỉ để đợi composer. Sau đây là các bước cài đặt và setup Laravel Debugbar.

composer require barryvdh/laravel-debugbar

Tiếp theo mở 'config/app.php' và thêm đoạn code sau vào trong mảng 'providers':

'Barryvdh\Debugbar\ServiceProvider',

Cuối cùng, thêm đoạn code sau vào mảng 'aliases':

'Debugbar' => 'Barryvdh\Debugbar\Facade',

Như vậy là đã hoàn tất việc cài đặt 

Để lại comment của bạn nếu gặp khó khăn

Bài viết liên quan