Trong seri xây dựng website bán hàng bằng php thuần thì mình có chia sẻ giao diện nhưng một số bạn bị mất link. Nên mình sẽ ghim giao diện tại bài viết này.

Xem thêm