Kết quả trả về trong Ajax

Kết quả trả về trong Ajax

Các demo trước mình đang để dữ liệu trả về mặc định. Ở bài này mình sẽ giới thiệu qua 3 kiểu dữ liệu trả về hay dùng nhất trong ajax.

Xem thêm

Phương thức POST trong jquery

Phương thức POST trong jquery

Ở bài trước đó mình đã nói về cách sử dụng và demo một vài ví dụ về phương thức GET trong jquery - ajax. Ở bài tiếp theo này mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phương thức nữa cũng không thể thiếu đó là phương thức POST

Xem thêm

Phương thức GET trong Jquery

Phương thức GET trong Jquery

Ở các bài trước mình đã nói sơ qua về khái niệm, demo và một số ứng dụng của nó. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng method trong Ajax.

Xem thêm

Các thuộc tính trong ajax

Các thuộc tính trong ajax

Ở bài trước đó mình đã sử dụng một số thuộc tính trong các ví dụ về ajax. Bài viết này mình sẽ nói qua một số thuộc tính còn lại và nó có cần thiết trong ajax hay không.

Xem thêm

Cách tối ưu dung lượng ảnh chuẩn SEO

Cách tối ưu dung lượng ảnh chuẩn SEO

Khi chúng ta upload nội dung một bài viết nào đó mà có rất nhiều hình ảnh thì điều quan trọng muốn tải page nhanh thì chúng ta phải tối ưu được hình ảnh trong nội dung bài viết đó.

Xem thêm

Tổng hợp các nhân tài IT chuyên code thuê, làm thuê đồ án, các bài tập CNTT

Code thuê, làm thuê đồ án cntt nhanh nhất, uy tín và hiệu quả