Cài đặt lumen - Install lumen

Cài đặt lumen - Install lumen

Cài đặt lumen - Install lumen . Các bạn chú ý tới yêu cầu cấu hình của lumen trước khi cài đặt nhé để tránh trường hợp bị fail trong quá trình cài đặt

Xem thêm

Chèn text vào image trong laravel

Chèn text vào image trong laravel

Nhiều khi mình muốn đánh dấu bản quyền hình ảnh bằng cách chèn text vào ảnh. Bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng package intervention/image để thực hiện điều đó

Xem thêm

javaScript nl2br & br2nl functions

javaScript nl2br & br2nl functions

The exchange of new line & br HTML tag could refer to PHP - nl2br() function, which uses to inserts HTML line breaks before all newlines in a string. These JavaScript functions consider whether to use insert or replace to handle the swap

Xem thêm

Tổng hợp các nhân tài IT chuyên code thuê, làm thuê đồ án, các bài tập CNTT

Code thuê, làm thuê đồ án cntt nhanh nhất, uy tín và hiệu quả